41
Marie Chatardová
diplomatka
56 let
Když mě někde představují jménem České republiky, běhá mi mráz po zádech a říkám si, že mám ohromné štěstí, my všichni tady. Žijeme v demokratické zemi.
— Marie Chatardová
Obor
veřejná sféra
Firma / Instituce
Pozice
stálá představitelka ČR při OSN
Oblíbená kniha
Henry Kissinger: Umění diplomacie
Zkušená diplomatka byla pro rok 2019 vedle své hlavní funkce stálé představitelky České republiky při OSN zvolena do boardu světové centrály UNICEF coby místopředsedkyně, předsedkyně Valného shromáždění OSN ji navíc jmenovala spolupředsedkyní procesu harmonizace agend orgánů OSN s Agendou 2030. Do budoucna bude Marie Chatardová Českou republiku zastupovat také ve Výkonné radě Rozvojového programu OSN (období 2020–2022).