110
Daniela Zemanová
prezidentka, Soudcovská unie
47 let
Obor
veřejná sféra
Firma / Instituce
Soudcovská unie
Pozice
prezidentka
V Česku je přibližně tři tisíce soudců a unie, kterou Daniela Zemanová vede, sdružuje zhruba polovinu z nich. Dvanáct let působila u Nejvyššího správního soudu.